גיוון ההון האנושי

גיוון ההון האנושי

רב גוניות מתבטאת באופנים רבים ושונים שהרי כל אחד ואחת שונה מרעהו.


כלל תחומי העשייה של בנק ישראל מותתים על חמשת ערכי הליבה: ממלכתיות, שיתוף, מקצועיות, יושרה, הגינות וכבוד האדם. כחלק ממחויהות ערכית זו שואף בנק ישראל למצב בו שיעור בני כל הקבוצות בחברה הישראלית בקרב עובדי בנק ישראל יהיה קרוב לחלקם באוכלוסייה. (באופן הוליסטי?) נושא חשוב זה שזור בכל אחד מערכי הליבה. לשם כך בנק ישראל פועל ליצירת סביבת עבודה מגוונת, מכילה וכשירה תרבותית.


גיוון בתעסוקה נועד לייצר הזדמנויות למיצוי הון אנושי מקבוצות אשר בתת ייצוג בחברה הישראלית. האוכלוסיות הנכללות בדיון זה כוללות: חרדים, בני הקהילה התיופית, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים.


בנק ישראל שואף להיות ארגון מגוון ונגיש לכל הקבוצות בחברה הישראלית ומתוקף כך פועל להגדיל את הגיוון ההון האנושי בשורותיו. על מנת להגדיל את מגוון העובדים מהקבוצות הזכאיות לייצוג הולם נקבעו יעדים בתחום זה ולמטרה זו (מונחה/הוכשרה) אחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות אשר אחראית על ההעסקה המגוונת בבנק.

הגדלת המגוון האנושי מחייבת נקיטת מהלכים פרואקטיביים יזומים. הנחת יסוד זו היא משמעותית ומנחה את תהליכי הגיוס והקליטה לבנק. בנק ישראל מנגיש תהליכים אלה ומאפשר ביצוע התאמות לכלל האוכלוסיות.


לפנייה בנושא התאמות בתהליך הגיוס ניתן לפנות לאחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות הילה לוי במייל:

hila.elkayam@boi.org.il

רב גוניות מתבטאת באופנים רבים ושונים שהרי כל אחד ואחת שונה מרעהו.


כלל תחומי העשייה של בנק ישראל מותתים על חמשת ערכי הליבה: ממלכתיות, שיתוף, מקצועיות, יושרה, הגינות וכבוד האדם. כחלק ממחויהות ערכית זו שואף בנק ישראל למצב בו שיעור בני כל הקבוצות בחברה הישראלית בקרב עובדי בנק ישראל יהיה קרוב לחלקם באוכלוסייה. (באופן הוליסטי?) נושא חשוב זה שזור בכל אחד מערכי הליבה. לשם כך בנק ישראל פועל ליצירת סביבת עבודה מגוונת, מכילה וכשירה תרבותית.


גיוון בתעסוקה נועד לייצר הזדמנויות למיצוי הון אנושי מקבוצות אשר בתת ייצוג בחברה הישראלית. האוכלוסיות הנכללות בדיון זה כוללות: חרדים, בני הקהילה התיופית, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים.


בנק ישראל שואף להיות ארגון מגוון ונגיש לכל הקבוצות בחברה הישראלית ומתוקף כך פועל להגדיל את הגיוון ההון האנושי בשורותיו. על מנת להגדיל את מגוון העובדים מהקבוצות הזכאיות לייצוג הולם נקבעו יעדים בתחום זה ולמטרה זו (מונחה/הוכשרה) אחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות אשר אחראית על ההעסקה המגוונת בבנק.


הגדלת המגוון האנושי מחייבת נקיטת מהלכים פרואקטיביים יזומים. הנחת יסוד זו היא משמעותית ומנחה את תהליכי הגיוס והקליטה לבנק. בנק ישראל מנגיש תהליכים אלה ומאפשר ביצוע התאמות לכלל האוכלוסיות.


לפנייה בנושא התאמות בתהליך הגיוס ניתן לפנות לאחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות הילה לוי במייל:

hila.elkayam@boi.org.il

רב גוניות מתבטאת באופנים רבים ושונים שהרי כל אחד ואחת שונה מרעהו.


כלל תחומי העשייה של בנק ישראל מותתים על חמשת ערכי הליבה: ממלכתיות, שיתוף, מקצועיות, יושרה, הגינות וכבוד האדם. כחלק ממחויהות ערכית זו שואף בנק ישראל למצב בו שיעור בני כל הקבוצות בחברה הישראלית בקרב עובדי בנק ישראל יהיה קרוב לחלקם באוכלוסייה. (באופן הוליסטי?) נושא חשוב זה שזור בכל אחד מערכי הליבה. לשם כך בנק ישראל פועל ליצירת סביבת עבודה מגוונת, מכילה וכשירה תרבותית.


גיוון בתעסוקה נועד לייצר הזדמנויות למיצוי הון אנושי מקבוצות אשר בתת ייצוג בחברה הישראלית. האוכלוסיות הנכללות בדיון זה כוללות: חרדים, בני הקהילה התיופית, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים.


בנק ישראל שואף להיות ארגון מגוון ונגיש לכל הקבוצות בחברה הישראלית ומתוקף כך פועל להגדיל את הגיוון ההון האנושי בשורותיו. על מנת להגדיל את מגוון העובדים מהקבוצות הזכאיות לייצוג הולם נקבעו יעדים בתחום זה ולמטרה זו (מונחה/הוכשרה) אחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות אשר אחראית על ההעסקה המגוונת בבנק.

הגדלת המגוון האנושי מחייבת נקיטת מהלכים פרואקטיביים יזומים. הנחת יסוד זו היא משמעותית ומנחה את תהליכי הגיוס והקליטה לבנק. בנק ישראל מנגיש תהליכים אלה ומאפשר ביצוע התאמות לכלל האוכלוסיות.


לפנייה בנושא התאמות בתהליך הגיוס ניתן לפנות לאחראית גיוון תעסוקתי והעסקת עובדים עם מוגבלות הילה לוי במייל:

hila.elkayam@boi.org.il