מבקר/ת למדור בקרה צרכנית, ביחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח בחטיבת הפיקוח על הבנקים

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4585
מיקום המשרה:  ירושלים
סוג משרה:  ארעי
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  01/07/2024

מדור בקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים אמון על האכיפה של המערכת הבנקאית להוראות דין צרכניות.

המדור עורך בקרות על המערכת הבנקאית ומאתר כשלים וליקויים רוחביים בנושאים צרכניים.

 

תיאור התפקיד:
1.    עריכת בקרות בתאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בתחום הצרכני.
2.    כתיבת דוחות ואיתור ותיקון ליקויים רוחביים צרכניים במערכת הבנקאית.
3.    כתיבת ניירות עמדה מקצועיים, וסיוע בביצוע פיקוח והערכה בתחום הצרכני.
4.    ריכוז מידע וניתוח נתונים מתוך מסדי נתונים ומקורות מידע לצורך איתור כשלים צרכניים ומגמות במערכת הבנקאית.

תנאי סף:
1.    גמר בחינות המועצה לראיית חשבון.
2.    או תואר אקדמי מוכר באחד התחומים שלהלן: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או משפטים.
3.    כושר ניסוח בכתב ובעל פה.
4.    שליטה מלאה בעברית ושליטה טובה באנגלית.

דרישות:
יתרון להכרות מעמיקה עם אקסל. 
יכולת גבוהה של למידה עצמית.
יכולת עבודה בצוות ועבודה מרובת ממשקים.
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה בעברית.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה באנגלית.
יתרון לניסיון בביקורת ובעבודה קודמת עם המערכת הבנקאית.

 

הערות:
•    תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה
•    ההעסקה תהיה על פי חוזה מיוחד לעובדים/ות ארעיים/יות לתקופה מרבית של עד 3 שנים
•    המועמדים/ות הסופיים/ות יתכן ויעברו בחינות התאמה למשרה
•    רק פניות מתאימות ייענו
•    כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה
•    הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין
•    הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות.