עוזר/ת ליועצת המשפטית, במחלקה המשפטית (מילוי מקום)

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4524
מיקום המשרה:  ירושלים
סוג משרה:  ארעי
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  29/02/2024

תיאור התפקיד:
1.    מתן ייעוץ וליווי משפטי והכנת חוות דעת בתחומי הפעילות של בנק ישראל .
2.    סיוע בגיבוש עמדות הבנק ביחס להצעות חוק, ליווי הליכי חקיקה וייצוג הבנק בפורומים פנימיים וחיצוניים ומול משרדי ממשלה, ועדות השרים וועדות הכנסת.
3.    ליווי הליכים משפטיים שהבנק צד להם וסיוע בגיבוש עמדת הבנק.
4.    ייצוג הבנק בפני גורמים חיצוניים על פי צרכי העבודה והנחיות היועצת המשפטית.
5.    ליווי משפטי במו"מ הנוגעים לביצוע פעולות עסקיות בתחום הרכש וקניית שירותים קבלניים, עריכת חוזים והתקשרויות וביצוע מעקב אחר יישום התחייבויות חוזיות שהמשרד או יחידת הסמך צד להן.
6.    ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות היועצת המשפטית.
7.    מילוי מקום למשך שנה עם אופציה להארכה.

 

דרישות התפקיד:
1.    תואר אקדמי מוכר ("בוגר") במשפטים.
2.    בעל רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין בישראל.
3.    ניסיון בעבודה בפועל בעריכת דין של שנתיים לפחות (עבודה כטרום מתמחה או התמחות בעריכת דין לא ייחשבו לעניין זה).
4.    ניסיון במספר תחומים משפטיים לרבות מתן יעוץ משפטי, רגולציה, לרבות בתחום של איסור הלבנת הון, וחקיקה, הובלת הליכים משפטיים- יתרון.
5.    ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של הבנק- יתרון.
6.    שליטה גבוהה בעברית ובאנגלית.
7.    כושר ניסוח בכתב ובעל-פה.
8.    יכולת עבודה בצוות.


הערות: 
-    הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות;
-    תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה;
-    ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד לעובדים/ות ארעיים/ות;
-    רק פניות מתאימות ייענו;
-    המועמדים/ות הסופיים/ות יתכן ויעברו בחינות התאמה למשרה;
-    כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;
-    הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.