מבקר/ת ביחידת ביקורת סיכוני אשראי, באגף הביקורת, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בת"א

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4211
מיקום המשרה:  תל אביב
סוג משרה:  מכרז חיצוני
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  3/6/2023

תיאור התפקיד:
1.    עריכת ביקורות בתאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בתחום סיכוני אשראי.
2.    בחינה והערכה של רמת הסיכון של לווים.
3.    בחינת ניהול חיתום אשראי, הליכי דירוג, מדיניות ואסטרטגיית אשראי.
4.    בחינת ריכוזיות האשראי והסיכון הכולל בתיק האשראי הבנקאי.
5.    כתיבת דוחות ביקורת והשתתפות בישיבות עבודה עם דרגים מקצועיים ודרגי ניהול בכירים במערכת הבנקאית.
6.    נטילת חלק בגיבוש מפרטי ביקורת בהתאמה לכללים ולפרקטיקה הבינלאומית בתחום הפיקוחי.
7.    כתיבת ניירות עמדה מקצועיים בתחומי ההתמחות של היחידה.
8.    ביצוע משימות נוספות בתחום סיכוני אשראי בהתאם לדרישת הממונים.

 

תנאי סף:
1.    גמר בחינות המועצה לראיית חשבון;
או תואר מוכר בכלכלה עם ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודות ביקורת;

 

הכישורים הנדרשים:
1.    ידע רלוונטי בתחום ניהול סיכוני אשראי ו/או בניתוח דוחות כספיים ו/או בהערכת שווי חברות– יתרון.
2.    היכרות עם המערכת הבנקאית – יתרון
3.    יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
4.    שליטה גבוהה באנגלית.
5.    יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.

 

הערות:
-    רק פניות מתאימות ייענו;
-    לצורך קבלת התפקיד יידרשו המועמדים/ות לעבור מבחנים;
-    כל מקום בו הנוסח מופיע בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה;
-    העיסוק והדרגה יקבעו בהתאם לכישורי המועמד/ת;
    
בכל פנייה לבנק ישראל יש לציין את מס' המשרה המבוקשת - 42/23 – (4211)