כלכלן/ית חוקר/ת עם התמחות במדע הנתונים, ביחידת ניתוח מוניטרי, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4544
מיקום המשרה:  ירושלים
סוג משרה:  מכרז חיצוני
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  30/04/2024

תיאור התפקיד:
1.    כתיבת מחקרים אמפיריים מתקדמים בתחום המקרו-כלכלה, ובפרט בכלכלה מוניטרית, על מנת לתמוך בגיבוש המדיניות המוניטרית של בנק ישראל.
2.    ביצוע ניתוחים שוטפים בתחומי האחריות של יחידת הניתוח המוניטרי, כולל כתיבת סקירות, ניירות עמדה ותזכירי מדיניות להנהלת הבנק ולוועדה המוניטרית.
3.    אחריות על ניתוח נתוני מדד המחירים לצרכן ופיתוח מודלים לחיזוי האינפלציה בטווח הקצר.
4.    עיבוד וניתוח נתונים מיקרו-כלכליים בהקשר של שאלות מאקרו-כלכליות תוך שימוש בשיטות מתקדמות מתחום מדעי הנתונים והתאמתן למחקר כלכלי.
5.    קידום שיתופי פעולה בין-חטיבתיים בפרויקטים הדורשים מומחיות במדיניות מוניטרית, מדע נתונים, הנדסת נתונים ובסיסי נתונים גדולים.

 

תנאי סף:
1.    תואר מוכר בכלכלה.
2.    כושר ניתוח וניסיון בעבודת מחקר כלכלי.

 

הכישורים הנדרשים:
1.    תואר שני מחקרי בכלכלה / תואר שלישי – יתרון.
2.    לימודי סטטיסטיקה ו/או מדעי המחשב במהלך התואר הראשון/שני – יתרון.
3.    ניסיון בכתיבה וביצוע עבודות מחקר אמפיריות – יתרון.
4.    ניסיון בעבודה עם כלים לניתוח נתונים כדוגמת R ו-Python – יתרון.
5.    אנגלית ברמה גבוהה, בפרט דיבור וכתיבה – יתרון.

 

הערות:
-    רק פניות מתאימות ייענו;
-    לצורך קבלת התפקיד יידרשו המועמדים/ות לעבור מבחנים;
-    כל מקום בו הנוסח מופיע בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה;
-    העיסוק והדרגה יקבעו בהתאם לכישורי המועמד/ת;

-    הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות

 

בכל פנייה לבנק ישראל יש לציין את מס' המשרה המבוקשת -  27/24 - א (4544).

 

נא למלא טופס הגשת מועמדות באתר האינטרנט של הבנק http://www.bankisrael.org.il/jobs.htm.
ניתן גם לשלוח קו"ח בדואר אל אגף משאבי אנוש בבנק ישראל, רח' קפלן 2, קרית בן גוריון, ת"ד 780, ירושלים 91007, או באמצעות פקס מס' 02-666-9188.