סטודנט/ית ביחידה לניהול מסלקות, באגף מסלקות, במחלקת מערכות תשלומים וסליקה

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4565
מיקום המשרה:  ירושלים
סוג משרה:  סטודנט
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  06/06/2024

תחום התשלומים הינו תחום משמעותי ובעל השפעה מהותית על המשק הפיננסי. כלל הציבור בישראל ובעולם משלם ועושה שימוש באמצעי תשלום שונים ומגוונים. כמו כן, רובד התשלומים מהווה בסיס לשירותים פיננסיים נוספים והצעות ערך ללקוחות. שוק התשלומים הינו דינמי זאת נוכח התפתחות הטכנולוגיה והדיגיטציה של אמצעי התשלום השונים. 


אגף מסלקות פועל לקידום פרויקטים ותהליכים מקדמי שוק במערכות התשלומים המנוהלות על ידי בנק ישראל (מערכת זה"ב - RTGS ומסלקת השיקים) בהלימה לאסטרטגיית בנק ישראל, יעדי מערך התשלומים וסטנדרטים בינלאומיים. וכן תורם לקידום התחרות באמצעות פרויקטים לצירוף משתתפים חדשים למערכות אלה, ואחראי לניהולן ולהבטחת יציבותן ויעילותן של מערכות אלה.

בנק ישראל הינו מקום עבודה מטפח, בעל הון אנושי איכותי, ומגוון אפשרויות התפתחות בתחומים הרלוונטיים. 
הסטודנטים אצלנו זוכים להשתלב בפרויקטים ובמשימות וכן בפעילויות החברתיות וההתנדבותיות של הבנק.   
 

תיאור התפקיד:
1.    אחריות ובקרה על מערכות התשלומים המנוהלות ע"י בנק ישראל, לפי מועדי פעילותן.
2.    ניהול אירועי כשל ואירועים חריגים בזמן אמת. 
3.    השתלבות בפרויקטים ובמשימות התורמים לקידום החדשנות ולקידום התחרות בתחום מערכות התשלומים המופעלות על ידי בנק ישראל. 
4.    קיום קשר מקצועי עם משתתפי המערכות בארץ ובחו"ל לצורכי בקרת המערכות וקידום הפרויקטים לעיל.   
5.    ביצוע משימות שוטפות כגון ניהול וניתוח נתונים סטטיסטים, ביצוע ניסויי חירום, בדיקת גרסאות חדשות של מערכות התשלומים ועוד. 
6.    השתלבות בצוות דינאמי ומגובש. 
7.    העבודה במשמרות- שעות פעילות היחידה: בימים א'-ה'- מ-6:30 עד 21:30 בחלוקה לשתי משמרות, בימי ו' מ-06:30 עד 15:00 ובמוצאי שבת (20:00-22:00). נדרשת נכונות לעבודה בכל סוגי המשמרות.

 

דרישות התפקיד:
1.    סטודנט/ית בתחום הרלוונטי לתחומי הפעילות של היחידה בעל/ת יתרת לימודים של שנתיים לפחות (במהלך תואר ראשון / שני). 
2.    עבודה וחשיבה עצמאית, תוך התמודדות עם נושאים חדשים ומורכבים. 
3.    יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
4.    אחריות ומסירות. 
5.    יכולת תפקוד בתנאי לחץ.
6.    ידיעה טובה של השפה האנגלית (קריאה, כתיבה ודיבור).
7.    נכונות לשלוש משמרות בשבוע לפחות;

 

הערות:
•    יש לצרף גליון ציונים עדכני. קורות חיים ללא גליון ציונים לא יבדקו.
•    תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה.
•    ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים או עד תום הלימודים כסטודנט מן המניין.
•    רק פניות מתאימות ייענו.
•    כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה.
•    הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות.
•    הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.