סטודנט/ית זמני/ת בתחום פניות הציבור, בביקורת הפנימית

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4557
מיקום המשרה:  ירושלים
סוג משרה:  סטודנט
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  30/05/2024

תיאור התפקיד:
1. טיפול בפניות ובתלונות המגיעות מציבור אזרחי המדינה ומתקבלות בביקורת הפנימית של בנק ישראל, ובכלל זאת קבלת התלונה, בדיקתה, תאום עם בעלי תפקידים בבנק, גיבוש תשובה ומענה בכתב.
2. בחינה מעמיקה של פניות מורכבות – שיח טלפוני ובכתב עם הפונים, קבלת עדויות, טענות וראיות ובדיקתן לצורך מתן מענה.
3. טיפול בפניות במגוון תחומי העיסוק של בנק ישראל, תוך התמקדות בתחומי הפעילות של הפיקוח על הבנקים ושל מערכת נתוני אשראי.
4. גיבוש המענה לפניות ברמת ניסוח גבוהה, ובהתבסס על התקנות והחוקים הרלוונטיים לנושא הנדון.
5. סיוע בנושאים נוספים, בהתאם לדרישות הממונה.
6. משרה לתקופה של כחצי שנה, עם אופציה להארכה.
 

דרישות התפקיד:
1. סטודנט/ית במהלך לימודים לתואר אקדמי מוכר, עדיפות לסטודנט/ית בעל/ת יתרת לימודים של שנה לפחות.
2. כושר ניתוח והבנת תהליכים.
3. שליטה גבוהה בעברית ואנגלית ויכולת ניסוח טובה מאוד.
4. יכולת עבודה מאומצת, בתנאים של ריבוי משימות, מתן מענה בזמני תגובה קצרים.
5. סבלנות, שירותיות ויחסי אנוש טובים מאוד.
6. נכונות לעבודה בהיקף של 17 שעות בשבוע לפחות, בפריסה על פני יומיים בשבוע לפחות (ימים א'-ה') - חובה.
 

הערות:
• יש לצרף גליון ציונים עדכני. קורות חיים ללא גליון ציונים לא יבדקו.
• תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה.
• ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים או עד תום הלימודים כסטודנט מן המניין.
• רק פניות מתאימות ייענו.
• כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה.
• הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות.
• הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.