סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4564
מיקום המשרה:  ירושלים
סוג משרה:  סטודנט
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  30/05/2024

תיאור התפקיד:
1. איסוף, בנייה, היכרות וניהול של מאגרי נתונים ועיבודם באמצעות כלים סטטיסטיים, לצורך מעקב אחר התפתחות של סיכונים מערכתיים במערכת הפיננסית.
2. סיוע לכלכלנים בהכנת חומרים לצורך עבודה שוטפת ולצורך מחקר.
3. ביצוע מטלות שוטפות בהתאם לצרכי האגף והחטיבה.
4. עבודה עצמאית בביצוע משימות חקר, ניתוח, סקירת ספרות והשוואות בינ"ל (רגולציה, נתונים ועוד)

 

דרישות:
1. סטודנט/ית לתואר ראשון בכלכלה/פכ"מ/ מנע"ס, בשנה השנייה ללימודים לפחות. כוונה להמשיך ישירות לתואר שני (יתרת לימודים של שנתיים לפחות).
2. נטיה לתחומים הפיננסיים
3. היכרות טובה עם לפחות אחת משפות התכנות הבאות:  Python, MATLAB, R.
4. יכולת למידה עצמאית של כלים סטטיסטיים ושימוש במודלים אקונומטריים.
5. שליטה טובה בכלי אופיס, דגש על אקסל.
6. יכולת למידה גבוהה, מוטיבציה והישגיות.
7. כישורים בין אישיים טובים מאוד ויכולת עבודה בצוות.
8. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 25 שעות בשבוע, בפריסה על פני לפחות 3 ימים בשבוע (ימים א'-ה') – חובה.
 

הערות:
- יש לצרף גיליון ציונים עדכני. קורות חיים ללא גיליון ציונים לא יבדקו.
- תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה;
- ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 5 שנים, או עד סיום הלימודים כסטודנט/ית מן המניין;
- רק פניות מתאימות ייענו;
-  כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;
- הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.
- הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות.

 
על האגף הפיננסי
האגף הפיננסי, מופקד על הערכת מצבה של המערכת הפיננסית, הערכה שנועדה לזהות סיכונים ליציבות המערכת. בתוך כך הוא עוקב אחר השווקים הפיננסיים, המוסדות הפיננסיים והרגולציה הפיננסית. כן חוקר האגף את תפקוד המערכת הפיננסית והשווקים הפיננסיים במטרה לייעל את אספקת המימון לפעילות המשק ולהגן על חסכונות הציבור.
כלכלני האגף חוקרים מגוון תחומים הקשורים למערכת הפיננסית ומפרסמים מאמרים בתחומים  אלו – היציבות הפיננסית; זיהוי חסמים ועיוותים לצורך קידום אספקת האשראי והמימון; הגברת התחרות במערכת הפיננסית ובפרט בשוק האשראי. כלכלני האגף עוקבים, בעזרת הסטודנטים המועסקים בחטיבה, אחר הנעשה בשווקים הפיננסיים, המוסדות הפיננסיים, הרגולציה הפיננסית והחדשנות הטכנולוגית, ובמידת הצורך ממליצים על צעדים לחיזוק עמידותה של המערכת הפיננסית בפני איומים ולשכלול פעילותה.
האגף מחולק לשני תחומים: (א) "מדיניות מקרו-יציבותית" – בנייה ויישום של מודלים לזיהוי סיכונים מערכתיים במשק הישראלי, מעקב אחר יציבות המערכת הפיננסית בכללותה, פיתוח כלים למדידת הקישוריות בתוך המערכת הפיננסית ובינה לבין המגזר העסקי הריאלי ועוד. (ב) "מוסדות ושווקים פיננסיים" – ניתוח מיקרו-יציבותי של החשיפות-לסיכונים בגופים הפיננסיים השונים, ובפרט הבנקים, חברות הביטוח ומערכות הסליקה והתשלומים; ניטור שוטף של הסיכונים הגלומים בשוקי ההון והחוב.
נוסף על אלה מרכזים חוקרי האגף את כתיבת דוח היציבות הפיננסית, המתפרסם פעמיים בשנה, מנהלים מעקב חצי-שנתי אחר יישום דוח הוועדה להגברת התחרות בשוק האשראי, כותבים את החלק הפיננסי של דוח בנק ישראל, מציגים את ההתפתחויות הפיננסיות בפני הוועדה המוניטרית לקראת החלטות הריבית, מחברים תזכירי מדיניות, משתתפים בבניית תרחישי קיצון שעורך הפיקוח על הבנקים, ויוזמים סמינרים בין-לאומיים בנושאי יציבות ותחרות. האגף גם מרכז את עבודת המטה של הוועדה ליציבות פיננסית.