סטודנט/ית למדור שירות ומידע, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4244
מיקום המשרה:  ירושלים
סוג משרה:  סטודנט
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  10/10/2023

היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים נותנת מענה לכל פונה לבנק ישראל בבקשה למידע או להגשת תלונה על בנק או חברת כרטיסי אשראי. תפקידה העיקרי של היחידה הוא לקדם עקרונות צרכניים שנועדו להבטיח הוגנות במערכת היחסים שבין התאגיד הבנקאי ובין הלקוח ושירות בנקאי הולם. 
מדור שירות ומידע ביחידה לפניות הציבור מהווה את הקו הראשון למענה לציבור ובודק ביסודיות את הפניות והתלונות המוגשות ליחידה ופועל למתן מענה, ניתוב והצפה של ליקויים ומגמות מתוך המידע לצורך תיקונם ושיפור המערכת הבנקאית.

 

תיאור התפקיד:
1. בירור פניות הציבור בכתב בדבר עסקיהם עם הבנקים וחברות כרטיסי האשראי (שאלות בנושאי צרכנות בנקאית). 
2. מתן מענה טלפוני לפניות הציבור בנושאים בנקאיים מגוונים.
3. הצפת נושאים ומקרים דחופים לטיפול.
4. ניתוב והקצאה של כלל הפניות המתקבלות במערכת ה- CRM של היחידה. 
5. איתור ותיקון ליקויים במערכת הבנקאית.  
6. ביצוע מגוון משימות שוטפות נוספות ביחידה בהתאם לצורך.

 

דרישות התפקיד:
1. סטודנט/ית לתואר ראשון/שני - חובה.
2. תודעת שירות גבוהה. 
3. ייצוגיות וממלכתיות.
4. יכולת עבודה עצמאית וכן יכולת עבודה בצוות.
5. יכולת הבעה מעולה בעברית, בכתב ובע"פ.
6. שליטה טובה בכלי אופיס, בפרט וורד ואקסל.
7. שליטה טובה באנגלית.
8. נכונות לעבודה בהיקף מינימום של 25 שעות בשבוע, בפריסה על פני לפחות 3-4 ימים (בימים א'- ה') – חובה.

 

הערות:
- תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה.
- ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד, לעובדים/ות ארעיים/יות, לתקופה מרבית של עד 3 שנים או עד תום הלימודים כסטודנט מן המניין.
- רק פניות מתאימות ייענו.
- כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה.
- הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין.

- הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות.