עובד/ת לאגף תשתיות פיננסיות, בחטיבת טכנולוגית המידע, בתל אביב

שיתוף משרה:

מס' משרה:  4067
מיקום המשרה:  תל אביב
סוג משרה:  ארעי
תאריך אחרון להגשת מועמדות:  26/03/2023

תיאור התפקיד:
1.     השתתפות בצוות ההקמה של פרויקט מאגר אשראי לעסקים מצד מנהלת המאגר וחטיבת טכנולוגיית המידע
2.    אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של פתרונות טכנולוגיים עבור מערכת נתוני אשראי קמעונאי ו\או עסקי, בהתאם לצרכי הבנק ולדרישות החוק, בפיתוח פנימי ו\או על ידי ספקים חיצוניים
3.    ניתוח צרכים עסקיים ודרישות לקוח ותרגומם לדרישות טכנולוגיות, כולל בחינת חלופות וגיבוש ארכיטקטורת מערכת, בין השאר בתחומים הבאים – מערכות קלט ודיווח, ניהול ובקרת נתונים, ממשקים, CRM וטיפול בלקוחות, פורטלים, מוקד שירות טלפוני, הגנת פרטיות וסייבר, תפעול ובקרה ועוד.
4.    כתיבה ובקרה של מסמכי אפיון פונקציונאליים, מסמכי מערכת ונהלי עבודה.
5.    ניהול תהליכי האפיון והפיתוח מקצה לקצה – כולל עמידה בלוחות זמנים, עבודה עם ספקים וממשקים, מתן מענה ללקוחות, שיפורים ושינויים, בדיקות איכות והטמעה
6.    השתתפות והובלה של פורומים שוטפים לצורך תיאום פעילות ותכניות עבודה בין מנהלת המאגר, ספקי המערכת, הממונה על נתוני אשראי וגורמים נוספים.
7.     עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים מרובים (ספקים, משתמשים, לקוחות, קולגות, רגולטורים ועוד) מהארץ ומחו"ל.

 

תנאי סף:
תואר אקדמאי ראשון מוכר ("בוגר") בתחום המחשוב / במדעי הטבע / במדעי החברה / בהנדסת תעשייה וניהול; 
או 
הנדסאי או טכנאי בתחומי IT רלוונטיים לתחום עיסוקו של המועמד/ת בפועל או לתחום העיסוק בתפקיד המוצע;
או 
בוגר/ת קורסים בתחומי התוכנה והתכנות, בתחומי התשתיות הטכנולוגיות, או בתחומי IT אחרים, הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המועמד/ת בפועל או לתחום העיסוק בתפקיד המוצע, בהיקף של 400 שעות לימוד לפחות (לרבות קורסים כמפורט לעיל שהתקיימו כחלק מלימודים לתואר אקדמאי מוכר או כחלק מלימודי השכלה גבוהה אחרים).


הערות:
•    תהליך המיון למשרה מתבצע במקביל למועד פרסומה;
•    ההעסקה תהיה על-פי חוזה מיוחד לעובדים/ות ארעיים/ות, לתקופה מרבית של עד 3 שנים;
•    רק פניות מתאימות ייענו;
•    המועמדים/ות הסופיים/ות יתכן ויעברו בחינות התאמה למשרה;
•    הבנק ישקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, בהתאם לכללים המקובלים, ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת לציין זאת בשדה הייעודי בטופס הגשת המועמדות;
•    כל האמור בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה;
•    הבנק שומר את המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין;